TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện tình Izanagi và Izanami - Sự khởi tạo Thế giới

Thế gian ban đầu chỉ là một đại dương rộng lớn vô biên rồi từ đó mới tách ra làm ba phần: Bầu trời ở trên cao, ở giữa là mặt đất được bao bọc bởi đại dương mênh mông, và phần ngoài cùng là vùng đất của bóng tối, hay còn gọi là địa ngục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan