TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sợi bấc tìm ra thủ phạm

Ngày xưa có một tay phú thương tên là Phong. Hắn ta có mười chiếc mành lớn chở hàng hóa bán khắp trong Nam ngoài Bắc. Mỗi một chiếc mành đều có một người lái do một thủ hạ tin cẩn cai quản

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan