TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Heracles và trận chiến thành Pylos

Trận chiến "vi diệu" nhất của Heracles có lẽ là vụ đại náo thành Pylos. Chuyện là có ông vua Neleus của Pylos đã phải tội với Heracles (vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu do ông ta là đồng minh với Augias - lão vua tráo trở quỵt công của Heracles trong vụ dọn phân chuồng bò).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan