TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hội Dionysos

Việc thờ cúng thần Rượu nho Dionysos phát triển mạnh ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athènes trong thế kỷ VI TCN, do đó, những hình thức hội hè, rước lễ cũng phát triển theo và trở thành một tập tục, một nghi lễ thờ cúng rất trọng thể. N

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan