TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vị thần tạo ra loài người Obatala

Obatala là người con thứ của Thần Tối cao Olorun, và là vị thần có công tạo ra loài người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan