TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bathala - đấng sáng tạo ra thế giới và con người

Trong thần thoại của người Philippines, Bathala là vị thần tối cao, đấng sáng tạo ra thế giới và con người. Ông và các vị thần sống ở Kaluwalhatian – tức cõi trời.

Nữ thần của ánh sáng Yhi

Yhi (Yarai/Yaay) là một vị nữ thần của ánh sáng và sáng thế trong thần thoại của thổ dân Úc tộc Gamilaaray. Họ kể rằng cô đang say giấc trong Mộng thời (Dreamtime) thì một tiếng huýt sáo đánh thức cô.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan