TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Héraclès cưới Dejánire thực hiện lời hứa với vong hồn Méléagre

Hết hạn làm nô lệ cho Eurysthée, Héraclès trở về thành Thèbes, cuộc đời chàng những tưởng sẽ chấm hết nỗi gian truân, cay đắng từ đây.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan