TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần Izanami no Mikoto - nữ thần của sự chết chóc

Như một tích mình đã viết trước đây, Nữ thần Y Trang Nhiễm Izanami no Mikoto (hay Izanami, Izanami no Kami) là một trong hai vị thần khởi tạo thế giới, khai sinh ra đất nước Nhật Bản này cùng sự sống,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan