TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quỷ dạ xoa

Ngày xưa, trong một ngôi làng nằm cheo leo trên núi cao, có một thanh niên thừa hưởng gia sản của cha mẹ để lại gồm ngôi nhà nhỏ và một con ngựa đẹp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan