TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại về sự hình thành đất nước Philippines (p.2)

Đây là một trong các phiên bản khác được kể và lưu truyền về sự hình thành đất nước của quốc gia nghìn đảo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan