TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Bà là Mai Hoa Công Chúa, là bậc tiên nữ ngự chốn Thiên Cung. Người đứng thứ tư trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, danh hiệu của Chầu là Chiêu Dung Công chúa, có quyền khâm sai 4 phủ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan