TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Duyên phú quý

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có anh chàng sống một mình không vợ con, tốt bụng và không bao giờ làm trái ý người khác. Mãi anh ta mới chịu lấy vợ, nhưng hai vợ chồng anh lại có cuộc sống kham khổ qua ngày.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan