TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó ngao Orthrus

Orthrus là một con chó hai đầu với cái đuôi rắn bảo vệ gia súc của Geryon. Là người anh em với Cerberus nhưng Othros ít hơn một cái đầu, như vậy Echidna và Typhon là cha và mẹ của nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan