TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà tổ của nghệ thuật hát chèo hay bà chúa chèo Huyền Nữ Phạm Thị Trân

Huyền Nữ là hiệu của bà Phạm Thị Trân (926 – 976) tức là người nữ huyền diệu. Bà được tôn là bà tổ của nghệ thuật hát chèo, đồng thời cũng là vị tổ nghề đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được phong làm quan trong giai đoạn phong kiến ở nước ta.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan