TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con gián, con nhền nhện

Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện là hai loài đem điềm làm ăn khá giả cho nhà cửa. Bởi vậy không ai đuổi chúng nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan