TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tang lễ theo người Ai Cập cổ đại

Con người có một tấm thân, nó in bóng và được đặt tên lúc sinh ra. Nhưng người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi sinh ra, đồng thời cũng có Ka cùng tồn tại. Ka là phiên bản của cơ thể, nhưng không có hình hài vật chất. Con người cũng còn có Ba nữa. Ba chứa đựng sức mạnh bản thân của một cá thể, gần giống như một tính cách, thuần túy tinh thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan