TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ma hổ Hantu Belian và ma khỉ Hantu Beruk

Hantu Belian là ma hổ và Hantu Beruk là ma khỉ. Nếu bị ma hổ nhập người ta sẽ hóa điên, còn nếu bị ma khỉ nhập thì sẽ trở thành nghệ sĩ xiếc đại tài.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan