TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Có phúc có phận

Thạch Phủ người nước Tề, thời Xuân thu. Có tiếng là tài giỏi, nên được lắm kẻ thương yêu và... ghen ghét. Vợ của Thạch Phủ là Lã thị, thấy vậy, mới than thở với chồng rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan