TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hantu Hutan - linh hồn của rừng rậm

Hantu Hutan, còn được gọi là Hantu Rimba là linh hồn của rừng rậm, người ta tin rằng Hantu Hutan là hồn ma tồn tại lâu đời nhất và mạnh nhất trong tất cả các hồn ma, và tất cả những ai bước vào lãnh địa của nó đều phải kính trọng nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan