TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tinh linh không khí Sylph

Sylph hay còn mang tên Sylphid, Sylphide, là linh hồn của gió, những tinh linh của gió. Sylph là những người vô hình ẩn trong gió và không khí. Cùng với Undine (nước), Gnome (đất), Salamanders (lửa), Sylph là một trong bốn nguyên tố, đại diện cho không khí. Sylph cũng được nhắc tới trong thần thoại, dù không có tích riêng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan