TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những cuộn kinh linh ứng

Ngày xưa, có một gia đình người nông dân nghèo khó, nhà chỉ có một mảnh ruộc nhỏ, nhưng lại có đến sáu người con. Sau này, mảnh ruộng đó sẽ về tay người con cả TaRô (TaRô). Nhưng với mảnh ruộng đó thì thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan