TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đường vào cõi âm Yomi-no-kuni (Suối Vàng)

Yomi hay Yomi-no-kuni (Suối Vàng) là nơi những linh hồn con người sinh sống sau khi nhắm mắt xuôi tay. Đây là nơi người chết đi đến thế giới bên kia.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan