TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mặt trời và mặt trăng

Thủa xa xưa trên trời xuất hiện ha vì sao sáng chói và rực rỡ. Một vì sao nóng, vì sao kia lạnh, và hai vì sao ây không bao giờ xa rời nhau.
Còn ở dưới đất, nơi thôn làng kia có một cô gái tên là Thái Dương. Cô gái rất thông minh và vô cùng xinh đẹp, mọi người trong vùng đều khen ngợi có.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan