TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Từ Thức gặp tiên

Ngày xưa, vào đời Trần, niên hiệu Quang Thái (1388-1398) có chàng thư sinh ở đất Hóa Châu tên Từ Thức, giữ chức huyện Tiên Du, thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan