TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đồng cỏ tuyệt vời

Có một anh chàng chỉ quen sống ở đồng cỏ. Một hôm có người bạn đến mời anh ta đi du ngoạn. Hai người phi ngựa đến bên hồ nước rộng lớn.

Cáo và đàn ngỗng

Có lần cáo tới một cánh đồng cỏ non thì thấy một đàn ngỗng béo tròn đang nằm ở đấy. Lúc ấy cáo cười tủm và bảo:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan