TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lòng kiên nhẫn

Thuở xưa, Đức Bồ Tát đầu thai là con một vị thương gia rất giàu có tại nước Ka Ci. Khi lớn lên Ngài dọn 500 cỗ xe đi buôn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan