TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà Huyện Thủy Đường

Ở vùng Bắc Ninh, có cô gái đẹp ở làng Cách Bi về sau lấy ông cử nhân Nguyễn Hanh, giữ chức tri huyện Thủy Đường. Từ đó người ta gọi cô gái là bà Huyện Thủy Đường.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan