TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cáo và sếu

Cáo là loại rất háu ăn nhưng rất khôn lanh quỉ quyệt. Một hôm, Cáo bỗng mời Sếu đến nhà dùng cơm. Thức ăn Cáo dọn ra mời khách là món cháo, được để trong một cái đĩa dẹp, không có chiều sâu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan