TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Xi Vưu

Xi Vưu là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (Cũng có thuyết cho rằng Xi Vưu là thủ lĩnh tộc Ngưu Đồ Đằng và Điểu Đồ Đằng) và là đại ma thần được nhắc đến nhiều nhất do đã chiến đấu với Hiên Viên Hoàng Đế trong trận chiến Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Quốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan