TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người chặt cây quế trong cung trăng và đêm Trung Thu

Hình ảnh Ngô Cương vẫn đang miệt mài đốn cây trên cung trăng gắn liền với hình ảnh chú Cuội cung trăng và đêm Trung Thu ở Việt Nam. Cứ mỗi đêm trăng rằm chúng ta lại thấy có một cái bóng Ngô Cương màu đen đang đứng dưới gốc cây miệt mài chặt mãi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan