TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Có sứ giả tốt cũng lợi lộc gì

Từ lúc đó, hễ nghe thấy tiếng dế hát là giun đất lại bò ra chỗ có ánh sáng để đuổi theo. Nhưng ích chi, bởi nó chẳng thể cất lời đòi dế còn dế thì cứ làm như chẳng trông thấy giun. Thế là giun cứ miệt mài đào đất, từ đầu hè cho tới cuối thu, đuổi theo giọng hát của dế và chờ đợi trong những hào rãnh, ao mương, mong mỏi rằng dế kia cuối cùng cũng trả lại giọng hát hay cho mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan