TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quái vật ngựa Nuckelavee

Quái vật ngựa Nuckelavee giống như một nhân mã trong thần thoại Hy Lạp với nửa người nửa ngựa. Tuy nhiên, nó có một chiếc miệng rất lớn và một con mắt khổng lồ duy nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan