TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiến mã và con lừa

Một con chiến mã – đã sẵn sàng ra chiến trường với bộ yên cương lục lạc tuyệt đẹp trên mình – đang phi nước kiệu đầy kiêu hãnh trên đường, tiếng vó ngựa phi trên đường nghe như tiếng sấm dội.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan