TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng Chuột trinh tiết

Đời nhà Trần, dựa vách thành Thăng Long có cái hang chuột, trong hang chỉ có một con chuột trắng góa chồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan