TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuột, gà trống và mèo

Một chú Chuột con mò ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp sân rồi lại chạy về với chuột mẹ:
– Này mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú cơ. Một con thú dữ tợn, còn con kia hiền khô.
Mẹ nó bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan