TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuột giã bánh giầy

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng ông lão tính tình ngay thẳng sống với nhau rất hạnh phúc.

Chuột thi đấu vật

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng già rất nghèo sống với nhau bằng nghề đốn củi.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan