TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tấm lưới của thần Hephaestus

Hephaestus vốn là con trai của thần Zeus và nữ thần Hera, thế nhưng khi ra đời thần không được đẹp mã cho lắm. Với cái chân què và hình hài xấu xí, Hera bèn ném khỏi Olympus, rơi xuống đại dương và được Tethys nuôi nấng. Sau này trở lại,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan