TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chị em nữ thần tóc rắn Gorgons

Thực ra dịch là "Nữ thần" không hẳn đúng vì Gorgons được xếp vào loại quỷ mặc dù chúng là con cháu của thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan