TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích củ mài và cây cơm nguội

Ngày xưa, ở một bản nọ của người Khơ Mú có đôi vợ chồng trẻ, chỉ mới lấy nhau mười năm mà đã có đến tận mười hai đứa con. Con đông đến nỗi bố mẹ không nhớ hết tên từng đứa. Vợ chồng dẫu lam làm, chịu thương chịu khó làm nương rẫy, dẫu gặp mưa thuận gió hòa vẫn không nuôi nổi đàn con của mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan