TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần của sự phồn thịnh Kapo

Trong thần thoại của người Hawaii, Kapo là vị nữ thần đại diện cho sự phồn thịnh và ma thuật. Tên đầy đủ của cô là Kapo-kohe-lele.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan