TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tứ đại thiên vương

Tứ đại thiên vương được xem là những người canh giữ thượng giới, bảo vệ nhân gian, chống lại tà ma ác quỷ, tứ đại thiên vương đều là những vị thần có pháp lực vô cùng cao cường.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan