TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Buile Shuibhne hay cơn điên của Sweeney

Buile Shuibhne, tức "Cơn điên của Sweeney" là một truyền thuyết cổ của người Ireland vào thời điểm thế giới Celtic đã có sự thâm nhập của Kito giáo. Nhân vật Mad Sweeney dựa trên câu chuyện này đã xuất hiện trong American Gods.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan