TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người anh hùng đẩu tiên của Hy Lạp - Cadmus

Cadmus, là người sáng lập và là vị vua đầu tiên của Thebes. Cadmus là anh hùng Hy Lạp đầu tiên, cùng với Perseus và Bellerophon, ông là người anh hùng vĩ đại nhất trước thời của Heracles.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan