TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dionysos bị vua Licurgue bạc đãi

Thần Dionysos lãnh sứ mạng truyền dạy cho mọi người biết nghề trồng nho và nghề ép rượu. Cùng với một đoàn các vị thần tùy tùng đông đảo, Dionysos đi tới đâu là gieo rắc sự vui tươi, hoan lạc, cuồng nhiệt ở nơi đó

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan