TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó sói tính lầm

Ngày xửa ngày xưa có một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống.

Cuộc kiểm nghiệm

Có một anh Vẹt sau khi học được vài ba tiếng Người thì lấy làm hãnh diện và tự phụ lắm. Anh ta tuyên bố:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan