TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cây Sồi và cây Sậy

Một hôm cây Sồi to lớn và khỏe mạnh trên đồng cỏ, cạnh nó là một cây sậy nhỏ bé bám dễ cạnh bờ sông. Nói với cây Sậy:

Cây sậy và cây ô liu

Cây ô liu và cây sậy tranh cãi nhau xem ai chắc hơn và rắn nhơn.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan