TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bulalakaw - kẻ mang tai ương

Bulalakaw là một thực thể trong thần thoại Philippine, được biết đến như là mang điềm báo của tai ương như thiên tai, đói kém, bệnh dịch, chiến tranh,..

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan