TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần tang lễ Libitina

Libitina là nữ thần của những đám tang và những nghi lễ để đưa tiễn linh hồn. Đền thờ thiêng của nữ thần được đặt ở đồi Esquiline

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan