TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích hoa Vô Ưu - hoa Sala

Hoa Vô Ưu hay hoa Sala, cây Ngọc Kỳ Lân hay Hàm Rồng tượng trưng cho cõi lòng thanh khiết thuần tịnh, nó còn được gọi là hoa Ưu Đàm Bát La, hoa Linh Thoại, hoa Linh Thụy, hoa Linh Ứng, hoa Không Khởi, hoa Udumbara, hoa Ashoka.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan