TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tỳ Bà Tử - cây đàn tỳ bà thành tinh

Đối với người Trung Hoa, đàn tỳ bà không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là một biểu tượng tâm linh. Người ta quan niệm rằng đàn tỳ bà sau thời gian dài tồn tại và hấp thụ linh khí đất trời sẽ thức tỉnh tánh linh, có thể biến thành hình dạng con người và có được một số pháp thuật thần thông.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan